Initiatieven van de Zusters Maricolen

Kerstavond voor vluchtelingen

Op kerstavond 24 december 2018 ging er opnieuw een kerstfeest met vluchtelingen door in de lokalen van het Technisch Instituut H. Familie, Groenestraat 25 te Brugge (centrum). Op dit kerstfeest nodigen wij vooral vreemdelingen uit, die in de loop van het voorbije jaar in Brugge kwamen wonen.

Na een welkom bij een glaasje volgt een korte bezinning. Dan wordt een lekker kerstmaal aangeboden en nadien is er animatie.
Er is ook gelegenheid tot het bijwonen van de middernachtviering in de kathedraal.

Op dit kerstfeest wordt nadruk gelegd op ontmoeting tussen vluchtelingen en de vele vrijwilligers die meewerken.

Een verslag over voorgaande jaren vind je in de pers.
uit 'Het Laatste Nieuws' - 26 december 2016
uit 'Het Laatste Nieuws' - 26 december 2015

Vredeswake

11 -11 -1918
De begraafplaatsen in de Westhoek geven ons een beeld van Wereldoorlog I: een oorlog in 5 continenten, waaraan 50 culturen deelnamen.
De duizenden graven spreken ons hart aan: 'Herdenken, boven vijand-denken'.
Daarom werd 11- 11- 2018 een dag waarop vele klokken galmden en niet alleen over de Brugse binnenstad.
Deze oproep werd ook beantwoord tijdens een 'Vredeswake' in de kapel van de zusters Maricolen. Een honderdtal mensen zongen om vrede, omkaderd met mooie harpmuziek.
Wat oorlog met mensen doet, hoorden we in een getuigenis van Johan Vanhollemeersch, vrijwilliger en actief in 'Huizen van Vrede'.
We beluisterden ook het verhaal van een soldaat uit W.O.I , ook citaten uit het dagboek van Anne Frank en een herinnering aan Jezus 'woorden: 'Heb je naaste lief als jezelf'.
Wij zongen samen:
'Gij die een mens gezonden hebt die alleman bemint,
schenk ons zijn geest van vrede Heer
en maak een nieuw begin: de wereld wacht'.
Met een afsluitend drankje zegden we elkaar .................'toe weerziens'.............op een volgende Vredeswake.