Initiatieven van de Zusters Maricolen

Kerstavond voor vluchtelingen

Sinds 1991 vieren we elk jaar Kerstavond met vluchtelingen. We richten ons vooral naar de nieuwkomers van het laatste jaar. Het initiatief wordt mee gedragen door een grote groep vrijwilligers.
Dit jaar waren er mensen uit 25 verschillende landen, 17 uit Palestina, 7 uit Eritrea, 7 uit Iran, 6 uit Afghanistan,...mensen uit de vele conflictgebieden in de wereld die een nieuwe toekomst zoeken.

Na een welkom bij een glaasje volgt een korte bezinning. Dan wordt een lekker kerstmaal aangeboden en nadien is er animatie.

Op dit kerstfeest staat de ontmoeting tussen vluchtelingen en vrijwilligers centraal.
En allen genieten van een sfeer van vreugde en vriendschap die er op zo'n avond echt voelbaar is!

Kerstfeest 2019

Vredeswake

Op zondagnamiddag 10 november 2019 ging opnieuw een vredeswake door in de kapel van de zusters Maricolen, Oude Zak, 34, te Brugge.

Bijna honderd mensen luisterden naar verhalen over ontmoeting als weg naar vrede, baden samen, genoten van sfeervolle muziek, en zongen enthousiast vredesliederen.
En nadien konden de aanwezigen mekaar ontmoeten bij een glaasje.

Tot volgend jaar!