Initiatieven van de Zusters Maricolen

Kerstavond voor vluchtelingen

Ook dit jaar gaat er op kerstavond 24 december opnieuw een kerstfeest met vluchtelingen door in de lokalen van het Technisch Instituut H. Familie, Groenestraat 25 te Brugge (centrum). Op dit kerstfeest nodigen wij vooral vreemdelingen uit, die in de loop van het voorbije jaar in Brugge kwamen wonen.

Na een welkom bij een glaasje volgt een korte bezinning. Dan wordt een lekker kerstmaal aangeboden en nadien is er animatie.
Er is ook gelegenheid tot het bijwonen van de middernachtviering in de kathedraal.

Op dit kerstfeest wordt nadruk gelegd op ontmoeting tussen vluchtelingen en de vele vrijwilligers die meewerken.

Een verslag over voorgaande jaren vind je in de pers.
uit 'Het Laatste Nieuws' - 26 december 2016
uit 'Het Laatste Nieuws' - 26 december 2015

Vredeswake

Op zondagnamiddag 10 november 2019 ging opnieuw een vredeswake door in de kapel van de zusters Maricolen, Oude Zak, 34, te Brugge.

Bijna honderd mensen luisterden naar verhalen over ontmoeting als weg naar vrede, baden samen, genoten van sfeervolle muziek, en zongen enthousiast vredesliederen.
En nadien konden de aanwezigen mekaar ontmoeten bij een glaasje.

Tot volgend jaar!